آرشیو مطالب : فضاپیما

گردشگری فضایی یك گام به واقعیت نزدیك تر می گردد

گردشگری فضایی یك گام به واقعیت نزدیك تر می گردد

كاوشگر ناسا از حباب خورشید خارج شد

كاوشگر ناسا از حباب خورشید خارج شد

ناسا گردشگران فضایی را به آسمان می برد

ناسا گردشگران فضایی را به آسمان می برد

تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی در كالیفرنیا

تصاویر ماهواره ای از آتش سوزی در كالیفرنیا
عكس روز ناسا؛

ثبت واضح ترین تصویر از دومین قمر بزرگ منظومه شمسی

ثبت واضح ترین تصویر از دومین قمر بزرگ منظومه شمسی
جمع آوری نمونه های سیاركی؛

فضاپیمای ژاپنی بعد از ۳ سال به یك سیارك رسید

فضاپیمای ژاپنی بعد از ۳ سال به یك سیارك رسید
امروز 17 اردیبهشت؛

سالروز اولین پرتاب فضاپیمای اندیور

سالروز اولین پرتاب فضاپیمای اندیور

بازگشت محموله های مهم فضایی ناسا با تاخیر مواجه گردید

بازگشت محموله های مهم فضایی ناسا با تاخیر مواجه گردید

ثبت تصویر از ایستگاه فضایی گمشده چینی

ثبت تصویر از ایستگاه فضایی گمشده چینی

سفر كاوشگر خورشیدی پاركر به نزدیكترین فاصله تا خورشیدبعلاوهتصاویر

سفر كاوشگر خورشیدی پاركر به نزدیكترین فاصله تا خورشیدبعلاوهتصاویر
پرواز آزمایشی موفقیت آمیز

فضاپیمای مافوق صوت

فضاپیمای مافوق صوت
بافناوری

لینک دوستان با فناوری

بافناوری

با فناوری

معرفی فناوری روز دنیا

bafanavari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت با فناوری محفوظ است