با فناوری

معرفی فناوری روز دنیا

تكنولوژی كامپیوتر ، دانش روز ، فناوریهای نوین ، معرفی تكنولوژی روز دنیا در با فناوری

با فناوری: پژوهشگران ˮموسسه فناوری فدرال زوریخˮ(ETH Zurich) یك بازوی رباتیك توسعه داده اند كه می تواند اشیاء را بدون لمس آنها و تنها با استفاده از فشار فراصوت(ultrasonic levitation) برداشته و جا به جا كند.

به گزارش با فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: ماهواره بر سیمرغ در سایت پایگاه زمینی پرتاب مستقر شد و ماهواره ظفر را تا ارتفاع 530 كیلومتری زمین خواهد برد.

با فناوری: پژوهشگران ˮدانشگاه پیتسبرگˮ(University of Pittsburgh) آمریكا با استفاده از ˮراهنمای زیست فروپاشˮ(Biodegradable Guide) اعصاب لطمه دیده را باردیگر بازسازی كرده اند.

با فناوری: بنابرگزارش ها نخستین فردی كه در ایالات متحده آمریكا به كروناویروس مبتلا شده توسط یك ربات در حال درمان است.

با فناوری: پژوهشگران چینی با الهام از پستانداران پوششی حاوی فلز ابداع نموده اند كه در مجاورت گرما عرق می كند تا دستگاه الكترونیكی یا موبایل را خنك كند.

به گزارش با فناوری به رغم شرایط سخت هزاران دانشجوی خارجی شهر ˮووهانˮ در سال نوی چینی، یك دانشگاه به آنها اعلام نموده كه ˮلطفا وحشت نكنید.ˮ!

با فناوری: تاریخچه مدل های كولر گازی بوش را در این مطلب به شما به صورت كامل معرفی و توضیح خواهیم داد.

به گزارش با فناوری دولت چین رسما اعلام نمود كه در ماه ژوئیه سالجاری یك مأموریت مریخی انجام خواهد داد.

به گزارش با فناوری گوگل با همكاری یك مركز تحقیقاتی پزشكی در ویرجینیای آمریكا بزرگترین نقشه سه بعدی از ارتباطات مغزی مگس میوه را تهیه كرده كه در آن بیشتر از ۲۵ هزار سلول عصبی مغز قابل رؤیت است.


با فناوری

با فناوری

معرفی فناوری روز دنیا

bafanavari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت با فناوری محفوظ است