مهر بررسی می كند؛

تحریم یا انصراف دولت از حضور در تله كام، اپراتورها هم نمی آیند

تحریم یا انصراف دولت از حضور در تله كام، اپراتورها هم نمی آیند

به گزارش با فناوری بیستمین دوره از برگزاری بزرگترین رویداد مخابراتی كشور (تله كام) امسال مقرر است بدون حضور وزارت ارتباطات برگزار گردد و اپراتورهای بزرگ ارتباطی و فعالان صنعت مخابرات هم آنرا تحریم كرده اند.


به گزارش با فناوری به نقل از مهر، بزرگترین رویداد مخابراتی كشور كه در چارچوب نمایشگاه «تله كام» برگزار می شود، در بیستمین سال برگزاری، گرفتار حاشیه هایی شده كه صحت برگزاری آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. نمایشگاه «ایران تله كام» بعنوان بزرگترین رویداد صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی كشور حدود ۲۰ سال است كه بدون وقفه در نمایشگاه بین المللی تهران میزبان شركتهای مخابراتی و ارتباطی در حوزه هایی چون راهكارهای خدمات اینترنت و شبكه، خدمات و زیرساخت های مخابراتی، باندپهن و رادیویی و هم شركت های دانش بنیان، فعالان صنعت اطلاع رسانی و شركت های تولیدكننده است. این رویداد از سال ۷۹ تابحال در ۱۹ دوره با حمایت وزارت ارتباطات و سازمان توسعه تجارت برگزار شده و از آن جهت حائز اهمیت می باشد كه تابحال اپراتورها و شركتهای بزرگ مخابراتی كشور در كنار شركتهای كوچك و متوسط به همراه شركتهای تابعه وزارت ارتباطات، آخرین دستاوردهای خویش را به معرض نمایش گذاشته و رویدادی كاملا تخصصی را با هدف مذاكره و برنامه ریزی برای همكاری در این عرصه برپا می كردند. دستور یا سفارش وزیر برای انصراف از حضور در «تله كام » امسال اما در فاصله ۲ هفته مانده تا برگزاری این نمایشگاه، اخباری در خصوص عدم حضور وزارت ارتباطات و شركتهای بزرگ مخابراتی همچون مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه در این نمایشگاه به گوش می رسد. در این زمینه گفته می شود كه به دستور و یا سفارش وزیر ارتباطات، شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای بزرگ از حضور در «تله كام» منصرف شده اند. در همین حال سندیكای صنعت مخابرات ایران هم كه خیلی از فعالان بخش خصوصی حوزه مخابرات عضو آن هستند این نمایشگاه را به شكلی تحریم كرده است. انصراف غولهای مخابراتی كشور از حضور در بزرگترین رویداد مخابراتی ایران در حالی است كه برای مثال اپراتورهای موبایل در سالهای گذشته به علت در اختیار گرفتن سالنهای اختصاصی با هزینه های میلیاردی، تلاش مضاعفی برای رقابت تنگاتنگ با یكدیگر به كار می بستند و فضای نمایشگاهی را تحت تاثیر قرار می دادند. در كنار این سالنها، غرفه های مربوط به شركتهای وابسته و تابعه وزارت ارتباطات هم كه بعنوان حامی نمایشگاه همه ساله در این نمایشگاه حضور داشتند، بر رسمیت این نمایشگاه می افزود. «كنفرانس ظرفیت» جایگزینی برای «تله كام» زمزمه های تحریم «تله كام» از آنجا شروع شد كه سندیكای صنعت مخابرات هفته گذشته در پیامی از انصراف وزارت ارتباطات برای حضور در این نمایشگاه اطلاع داد و بعد از آن هم در اواخر هفته اعلام نمود كه « به علت نبود ظرفیت مناسب، سندیكای صنعت مخابرات هم از حضور در تله كام انصراف داده است.» در اطلاعیه ای كه از جانب سندیكای صنعت مخابرات انتشار یافته، آمده است: « با بررسی كلیه جوانب مربوط به نمایشگاه صنایع مخابرات ۹۸، هیئت مدیره سندیكا این نمایشگاه را از نظر تركیب غرفه داران، تبلیغات قبل از آغاز نمایشگاه، دعوت از مقامات و مسئولین اثرگذار، استقبال بازدیدكنندگان حرفه ای در سطحی نمی داند كه ستاد سندیكا در آن بعنوان غرفه دار حاضر شود و دستاوردهای ارزشمند اعضا را معرفی نماید. ضمنا هیئت مدیره با پوزش از ناهماهنگی پیش آمده و تشكر از همراهی اعضا اعلام می كند كه تمام تلاش خویش را برای یافتن فرصت مناسب تر جهت نمایش دستاوردهای ارزشمند و ایجاد تعامل با نهادهای حاكمیتی و كارفرمایی و اپراتورها به كار خواهد گرفت.» در اینباره جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، موافق نام بردن كلمه «تحریم» برای نمایشگاه «تله كام» امسال نیست و اظهار داشت: تعامل و توافق بین وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های این وزارتخانه با سندیكای صنعت مخابرات ایران همواره وجود داشته است. اما آنچه كه مطابق با نظرسنجی صورت گرفته پارسال از وضعیت برگزاری نمایشگاه «تله كام»، به دست آمده، در خصوص این است كه این نمایشگاه بازدهی كافی و وافی نداشته است. وی با اشاره به اینكه نظر وزارت ارتباطات بر تغییر ماهوی در روش عرضه نمایشگاه «تله كام» است، اظهار داشت: جلسات گوناگونی با سندیكای صنعت مخابرات انجام و مقرر شد این نمایشگاه با شیوه جدیدتری ایجاد شود. اما از آنجایی كه برگزاری نمایشگاه امسال از قبل در تقویم نمایشگاهی به ثبت رسیده بود، امكان جابجایی زمان آن ممكن نبود. هادیان اظهار داشت: بنابراین با توافق طرفین، مقرر شد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه های این وزارتخانه، در «تله كام بیستم»، غرفه مشخصی نداشته باشند و اپراتورها و شركت مخابرات هم به صورت محدود و در غرفه های كوچكتر حاضر شوند. اما این به معنای وجود اختلاف نظر نبوده و یك توافق برای بهینه كردن خروجی این نمایشگاه است. رئیس مركز روابط عمومی وزارت ارتباطات افزود: مطابق با سفارش وزیر، مقرر شده كه مدیران وزارت ارتباطات در این نمایشگاه حضور داشته و در مذاكرات و معاشرت با شركتها برای انعقاد قرارداد، پررنگ ظاهر شوند. به بیان دیگر «تله كام» امسال برگزار می گردد اما وزارت ارتباطات حضور مستقیمی در این نمایشگاه نداشته و مدیران این وزارتخانه در نمایشگاه مستقر هستند. وی با اشاره به اینكه وزارت ارتباطات در صدد برنامه ریزی و زمینه سازی برای برگزاری «كنفرانس ظرفیت» با رویكرد نوین در حوزه «تله كام» است، افزود: تا یك ماه آینده، نتایج این برنامه ریزی و شیوه برگزاری این رویداد اعلام می شود. سخنگوی وزارت ارتباطات تصریح كرد: هیچ نوع اختلافی بر سر برگزاری «تله كام» وجود ندارد و عدم حضور وزارت ارتباطات به معنای تحریم این رویداد نیست. بلكه با عنایت به اینكه در یك توافق كلی مشخص شده كه تله كام در مقابل هزینه و تبلیغاتی كه دارد، بازدهی بالایی ندارد، باید برای بهینه كردن آن تصمیم مشخصی گرفته شود. هادیان با اشاره به اینكه برای این هدف دو حالت متصور است اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم، اظهار داشت: ادغام «تله كام» با «الكامپ» یكی از پیشنهاداتی است كه باید بررسی شود و پیشنهاد دیگر تغییرات ماهوی برای بازدهی بیشتر این نمایشگاه است. وی با اشاره به اینكه سال قبل نظرسنجی كاملی از شركت كنندگان «تله كام» (غرفه داران و بازدیدكننندگان) انجام شد كه نشان می داد برگزاری این نمایشگاه در شرایط اقتصادی فعلی و با عنایت به هزینه هایی كه صورت می گیرد، دارای بازدهی چندانی نیست. به گزارش با فناوری به نقل از مهر، به نظر می آید انصراف از حضور در «تله كام» با هدف ایجاد تغییرات ماهوی در برگزاری آن، در كنار ضوابطی كه طی هفته اخیر برای انتصابات درونی در اپراتورها درنظر گرفته شده، فصل جدیدی از اعمال سیاست وزیر ارتباطات درحوزه ICT كشور را به همراه خواهد داشت. با این وجود باید منتظر ماند و دید كه آیا «كنفرانس ظرفیت» می تواند جایگزینی برای برگزاری نمایشگاههایی مانند «تله كام » و «الكامپ» باشد و می توان به یك كنفرانس یك روزه به جای صرف هزینه های میلیاردی ۸ روز برگزاری نمایشگاه در سال، بسنده كرد و یا اینكه انصراف برای حضور در نمایشگاه «تله كام» با هدف اعمال سیاست و تغییر ساختار در تعیین متولی چندین ساله این نمایشگاه و سپردن مسئولیت آن به مجموعه دیگری صورت گرفته است.


منبع:

1398/06/29
13:11:09
5.0 / 5
4605
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱

لینک دوستان با فناوری

بافناوری

با فناوری
با فناوری

با فناوری

معرفی فناوری روز دنیا

bafanavari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت با فناوری محفوظ است