مطالب با فناوری


افزایش ۱۰۰ برابری سرعت CPU با یک تکنولوژی جدید

افزایش ۱۰۰ برابری سرعت CPU با یک تکنولوژی جدید

۳ تیم برتر رمزیست به انتخاب مردم

۳ تیم برتر رمزیست به انتخاب مردم
در قالب برنامه ملی آبادیران؛

بسته ویژه پشتیبانی از دانش بنیان های محرومیت زدا تدوین شد

بسته ویژه پشتیبانی از دانش بنیان های محرومیت زدا تدوین شد
دستگیری متقلب در تركیه؛

تقلب در کنکور با هوش مصنوعی!

تقلب در کنکور با هوش مصنوعی!

پروژه جاه طلبانه غول های فناوری برای ساخت ربات های خانگی

پروژه جاه طلبانه غول های فناوری برای ساخت ربات های خانگی

کارخانه آینده اسپیس ایکس روزانه یک موشک استارشیپ می سازد

کارخانه آینده اسپیس ایکس روزانه یک موشک استارشیپ می سازد

بهره برداری از شیشه های پنجره برای تولید برق در استرالیا

بهره برداری از شیشه های پنجره برای تولید برق در استرالیا

نخبگان ایرانی در قله های علمی جهان

نخبگان ایرانی در قله های علمی جهان
با درمان سریع زخم؛

هیدروژل ابداعی پژوهشگران ایرانی با عفونت مقابله می کند

هیدروژل ابداعی پژوهشگران ایرانی با عفونت مقابله می کند

این ربات مانند سوسک می پرد!

این ربات مانند سوسک می پرد!
بافناوری

لینک دوستان با فناوری

بافناوری

با فناوری

معرفی فناوری روز دنیا

bafanavari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت با فناوری محفوظ است