آرشیو مطالب : باتری

دستكش لمس اشیای مجازی ساخته شدبعلاوهفیلم

دستكش لمس اشیای مجازی ساخته شدبعلاوهفیلم

اسكوتر برقی كه ۲ ثانیه ای تا می شودبعلاوهتصاویر

اسكوتر برقی كه ۲ ثانیه ای تا می شودبعلاوهتصاویر

وارام رباتی برای پر كردن تنهایی حیوانات خانگی

وارام  رباتی برای پر كردن تنهایی حیوانات خانگی

تولید لامپ باتری دار برای شرایط اضطراری

تولید لامپ باتری دار برای شرایط اضطراری
پژوهشگران ژاپنی ابداع كردند

كوله پشتی رباتیكبعلاوهفیلم

كوله پشتی رباتیكبعلاوهفیلم

استفاده از كامپیوتر كوانتومی برای تولید باتری های بهتر

استفاده از كامپیوتر كوانتومی برای تولید باتری های بهتر
تا سال 2020

خانه های نوساز كالیفرنیا به صفحه های خورشیدی مجهز می شوند

خانه های نوساز كالیفرنیا به صفحه های خورشیدی مجهز می شوند

ظرفیت بیشتر باتری در آیفون های جدید

ظرفیت بیشتر باتری در آیفون های جدید
بافناوری

لینک دوستان با فناوری

بافناوری

با فناوری

معرفی فناوری روز دنیا

bafanavari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت با فناوری محفوظ است