آرشیو مطالب : تلسكوپ

غرشی كه به نیمی از ستارگان كهكشان راه شیری جان داد

غرشی كه به نیمی از ستارگان كهكشان راه شیری جان داد

بازگشت به ابتدای كیهان

بازگشت به ابتدای كیهان

گایا یك سیارك را شناسایی كرد

گایا یك سیارك را شناسایی كرد
با كمك اطلاعات رادار؛

ماژول فضایی گمشده سپس ۵۰ سال پیدا شد

ماژول فضایی گمشده سپس ۵۰ سال پیدا شد

حضور سومین سیاره در سامانه كپلر -۴۷ تأیید شد

حضور سومین سیاره در سامانه كپلر -۴۷ تأیید شد
رصد هیولای كهكشان M87

ثبت نخستین تصویر از یك سیاه چاله فضایی توسط ستاره شناسان

ثبت نخستین تصویر از یك سیاه چاله فضایی توسط ستاره شناسان

وزن كهكشان راه شیری تخمین زده شد

وزن كهكشان راه شیری تخمین زده شد

مادر تلسكوپ هابل درگذشت

مادر تلسكوپ هابل درگذشت
حفره ایستگاه فضایی عایق بندی شد

جراحی در فضا!بعلاوهفیلم

جراحی در فضا!بعلاوهفیلم

تصویر روز ناسا از سحابی پنجه گربه

تصویر روز ناسا از سحابی پنجه گربه
با كمك موشك فالكون 9

یك ستاره مصنوعی به آسمان فرستاده می شود!

یك ستاره مصنوعی به آسمان فرستاده می شود!

سیاره هایی با جو ستاره!

سیاره هایی با جو ستاره!

تصویر روز ناسا از یك سحابی

تصویر روز ناسا از یك سحابی
پژوهشگران انگلیسی مطرح كردند؛

میادین مغناطیسی، راز چگونگی شكل گیری ستارگان

میادین مغناطیسی، راز چگونگی شكل گیری ستارگان

تشكیل یكی از درخشان ترین كهكشان های ستاره افشان با برخورد دو كهكشان

تشكیل یكی از درخشان ترین كهكشان های ستاره افشان با برخورد دو كهكشان
برای مطالعه سمت پنهان ماه؛

چین ماهواره جدیدی را به فضا می فرستد

چین ماهواره جدیدی را به فضا می فرستد
كارشناس نجوم به مهر خبر داد؛

تحویل سال از دریچه علم نجوم، جشنواره سیاره و سیارك ها در آسمان

تحویل سال از دریچه علم نجوم، جشنواره سیاره و سیارك ها در آسمان
عكس روز ناسا؛

نگاه چاندرا به اختروش نهنگ

نگاه چاندرا به اختروش نهنگ

ساخت تلسكوپ با آینه ۳۹متری

ساخت تلسكوپ با آینه ۳۹متری
بافناوری

لینک دوستان با فناوری

بافناوری

با فناوری

معرفی فناوری روز دنیا

bafanavari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت با فناوری محفوظ است